Article 10213

Title of the article

CONSUMER BEHAVIOUR ANALYSIS IN THE CONTEXT OF LIFE STYLE OF MODERN RUSSIAN ENTREPRENEURS 

Authors

Kiselev Evgeniy Anatol'evich, Postgraduate student, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), kis2008.88@mail.ru

Index UDK

316.334.2

Abstract

The work is devoted to the study of consumer behavior in the context of the life style of modern entrepreneurs. The purpose of this article is to describe the methodological foundations of the study of consumer behavior of members of the business layer. The article describes a variety of approaches to identification and analysis of consumer behavior. Special attention is given to psychography as a method of quantitative description of the life style and personality characteristics of the consumers. On the basis of the sociological concepts the author discloses practical potential of the categorical liaison «lifestyle – consumer behavior».

Key words

entrepreneurial layer, business layer, consumer behavior, prestigious consumption, value orientations, image and life style, habitus, social space, culture of business.

Download PDF
References

1. Roshchina Ya. M. Sotsiologiya potrebleniya [Sociology of consuming]. Moscow: Izd. dom GU VShE, 2007.
2. Radaev V. V. Ekonomicheskaya sotsiologiya [Economic sociology]. Moscow: Izd. dom GU VShE, 2005.
3. Bodriyyar Zh. Sistema veshchey [System of things]. Moscow: Rudomino, 1999.
4. Kosharnaya G. B., Belyakova V. A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy
region. Obshchestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Social sciences]. 2011, no. 4 (20).
5. Marks K., Engel's F. Sochineniya [Works]. Moscow: Gos. izd-vo polit. lit., 1981, vol. 3.
6. Veber M. Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. Moscow, 1990.
7. Veber M. Sotsial'naya stratifikatsiya [Social stratification]. Moscow: INP RAN, 1992, no. 1.
8. Veblen T. Teoriya prazdnogo klassa [Theory of the leisure class]. Moscow: Progress, 1984.
9. Burd'e P., Bikbova A. T., Voznesenskaya K. D., Zenkina S. N., Shmyatko N. A. Prakticheskiy smysl [Practical sense]. Saint Petersburg: Aleteyya, 2001.
10. Burd'e P. TEZIS [Thesis]. 1993, no. 2.
11. Radaev V. V. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological research]. 2005, no. 1.
12. Roshchina Ya. M. Sotsiologiya potrebleniya [Sociology of consuming]. Moscow: GU-VShE, 2007.
13. Radaev V. V. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological research]. 2005, no. 1.
14. Il'in V. I. Potreblenie kak diskurs [Consuming as discourse]. Saint Petersburg: Intersotsis, 2008.
15. Roshchina Ya. M. Ekonomicheskaya sotsiologiya [Economic sociology]. 2007, vol. 8, no. 4.
16. Ikonnikova S. N., Bol'shakov V. P. Teoriya kul'tury [Theory of culture]. Saint Petersburg: Piter, 2008.
17. Kosharnaya G. B. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Obshchestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Social sciences]. 2010, no. 4.

 

Дата создания: 24.09.2014 11:59
Дата обновления: 25.09.2014 08:12